Povinné zverejňovanie obce Chorváty

Názov
Zmluva so SLSP o zriadení nových účtov pre obce Chorváty
Zmluvy Stiahnuť
H. Nagyová mzdy a Dohoda č.22/41/054/104 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zmluvy Stiahnuť
SOZA hromadná licenčná zmluva na r.2022
Zmluvy Stiahnuť
Príloha č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 08.06.2020
Zmluvy Stiahnuť
Generali úrazové poistenie na rok 2022
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov /cintorín/ zo dňa 1.2.2012
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke elektriny od 5.1.2022
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č. 1/22 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem uzatvorená podľa §226 Zp č.311/2001 Z.z.
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 a č. 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu a zber jedlých olejov a tukov
Zmluvy Stiahnuť
Kúpna zmluva č.02/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Zmluvy Stiahnuť
Kúpna zmluva č.01/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Zmluvy Stiahnuť
Príloha č.2 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 8.6.2020
Zmluvy Stiahnuť
Generali úrazové poistenie VPP č.2407992249
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 k výpožičke
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke elektriny r 2021
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok k zmluve NATUR-PACK r.2021
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o audítorskej činnosti za r.2019
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce -SODB
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa §226 Zákonníka práce
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust.§ 59 Občianskeho zákonníka
Zmluvy Stiahnuť
DOHODA č.20/41/012/68 § 12 ÚPSVaR na rok 2021
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda č.20/41/010/169 ÚPSVaR § 10
Zmluvy Stiahnuť
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU
Zmluvy Stiahnuť
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Elektrina
Zmluvy Stiahnuť
Príkazná zmluva č.8/04/2019/Plyn
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti triedeného zberu
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Projekt:Rekonštrukcia miestnej komunikácie Obec Chorváty, Zmluva o dielo č.001/2020
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 a dodatok č.2 k PZ č. 4419006702
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1/2014 a 1/2018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti nakl. s odpadmi s Fi.Fúra s prílohou +Dodatok č.1/2008 a 1/2009
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo č.1/09/2019 zhotovenie projektovej dokumentácie
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č.539/2019
Zmluvy Stiahnuť
CRH Darovacia zmluva 2019
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o GDPR -BOZP ,PO
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o prenájme č.1/2019
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda č.19_41_054_55 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na (1)
Zmluvy Stiahnuť
Generali Poistná zmluva úrazového poistenia r. 2019
Zmluvy Stiahnuť
OTP banka Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o splátkovom a prekleňovacom úvere č.5001/18/022
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o vinkulácii vkladu č.5001/18/022-ZZ-01
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.5001/18/022-BZ-01
Zmluvy Stiahnuť
Dodatok č.1 zmluve č.072KE130079 PPA
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva_o_dielo č.4905.8061017RSE
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva CVČ-Buzica 2018
Zmluvy Stiahnuť
topset_zml_sprac_os_udajov
Zmluvy Stiahnuť
Mandátna zmluva BOZP a PO
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o poskytnutí NFP č.072KE130079 z PPA
Zmluvy Stiahnuť
Darovacia zmluva CRH
Zmluvy Stiahnuť
Natur-Pack Dodatok č.1 k zmluve 2018
Zmluvy Stiahnuť
Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok-asfaltovanie
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda č.18/41/010/90 UPSVaR §10 2018
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o audite za r.2017
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dodávke plynu 2017
Zmluvy Stiahnuť
Mandátna zmluva1
Zmluvy Stiahnuť
VSD zmluva o pripojení
Zmluvy Stiahnuť
Zámenná zmluva 1
Zmluvy Stiahnuť
Licenčná zmluva -Topset Solutions sro
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s Fi NaturPack
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo Eurovia
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo č.191115-6-2
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo191115-MST-6-1
Zmluvy Stiahnuť
Dohoda o zrušení zmluvy
Zmluvy Stiahnuť
zmluva o dielo BeLvi sro
Zmluvy Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 020415-MST-1 Premier Consulting
Zmluvy Stiahnuť
Fúra dodatok 2 2013
Zmluvy Stiahnuť
Fúra dodatok 1 2013
Zmluvy Stiahnuť
Fúra Dodatok 12013
Zmluvy Stiahnuť
zmluva Dom smútku
Zmluvy Stiahnuť