Povinné zverejňovanie obce Chorváty

Názov
Príloha č.4 Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti .Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Návrh Zmluvy o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Návrh na plnenie kritéria Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Identifikačné údaje uchádzača Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponuky Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Verejné obstarávania Stiahnuť