Povinné zverejňovanie obce Chorváty

Názov
KO-ohlásenie poplatkovej povinnosti
Tlačivá Stiahnuť
Návrh na kolaudáciu stavby / Használtbavétel iránti kérelem
Tlačivá Stiahnuť
Návrh na zrušenie trvalého pobytu / Kérelem állandó lakhely megszüntetésére
Tlačivá Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby
Tlačivá Stiahnuť
Prihlasovací lístok na PP
Tlačivá Stiahnuť
Prihlasovací lístok na TP
Tlačivá Stiahnuť
Splnomocnenie / Meghatalmazás
Tlačivá Stiahnuť