Kötelező közzétételek

Názov
Objednávka na vypracovanie PD : Odvod dažďovej vody z miestnej komunikácie (cesta ku kostolu)
Objenávky Download
Objednávka oprava cesty
Objenávky Download
Objednávka rozhlas
Objenávky Download
Objednávka na Vo na projekt Rekonštrukcia miestnej cesty-obec Chorváty
Objenávky Download
Vrador-objednávka
Objenávky Download