List

(List pre Farský úrad Chorváty od gréckokatolíckych veriacích v Turni n/B v súvislosti konania sv. liturgii v Chorvátoch dňa 12.02.2012 v jazyku staroslovienskom)

 Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi, že sme mohli spoločne sláviť túto svätú liturgiu, spoločne veriaci maďarskej a slovenskej národnosti. Túto svätú liturgiu sme venovali svätému CYRILOVI A METÓDOVI. Myslíme si, že z tejto svätej liturgie mal každý takú milú a tichú radosť.
Ďakujeme aj nášmu otcovi Štefanovi (ktorému to išlo aj s pani kantorkou výborne), ktorý sa o nás s láskou stará, ktorý sa nám s láskou dáva.
Milujme kňaza svojho, chráňme si ho, pomáhajme mu, obetujme sa zaňho kto ako môže. Modliť sa a obetovať sa môžeme všetci.