Od 24.3.2022 má obec Chorváty zriadený nový bežný účet v Slovenskej sporiteľni as č. účtu SK77 0900 0000 0051 8888 8584

Od 24.3.2022 má obec Chorváty zriadený nový bežný účet v Slovenskej sporiteľni as č. účtu SK77 0900 0000 0051 8888 8584

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://chorvaty.sk/wp-content/uploads/2019/03/Chorvaty_KS_sj1707_1577.jpg);background-color: transparent;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}